Vi har i en årrekke tilbudt våre kunder kurs som YSK Etterutdanning, ADR, Truck og Kran. Dette skal vi selvsagt fortsette med! Fra sommeren 2022 vil det likevel skje noen endringer, og dette ønsker vi å informere om her. Vi ønsker nye og eksisterende kunder hjertelig velkommen på kurs til oss i våre lokaler, med de samme instruktørene som alltid har vært her.

Hva betyr det at vi er en del av TK Kurs?

Sammen med Transportkompetanse, Åsane Trafikkskole og Tungbilskolen legger vi nå all kursvirksomhet under TK Kurs. Sammen ønsker vi å tilby en felles løsning til hele landet. Vi er sikker på at dette vil bidra til å skape økt kvalitet, og at vi ivaretar alle våre kunder på best mulig måte. Vi har tro på at deling av kompetanse og erfaring mellom oss og de andre avdelingene i TK Gruppen vil kunne heve kvaliteten, skape faglig utvikling internt og mer fornøyde kunder. Ved å samle oss til en aktør skal vi sørge for at du får kurs av den beste kvalitet.

Det er kort fortalt positive endringer, og vi skal fremdeles ivareta deg som kunde på best mulig måte her hos oss på Halaas Trafikkskole.

Fra juni 2022 vil du oppleve å bli videresendt til TK Kurs sine sider for påmelding, og faktura vil blir sendt fra Transportkompetanse Haugesund AS. Vi håper og tror disse endringene vil påvirke vårt totale kurstilbud positivt i tiden fremover, og at du som kunde blir enda mer fornøyd når du deltar på kurs hos oss!

Les mer om TK Kurs her: www.tkkurs.no

Med vennlig hilsen,

Halaas Trafikkskole