Priser

Klasse B (Personbil) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 840,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 840,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 840,-
Forbikjøring kr 1550,-
Kjøretest (60 min) kr 1350,-
Førerprøve (75 min) kr 2350,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 1050,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 4200,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø kr 3360,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 1050,-
Sikkerhetskurs bane med baneleie NAF Malmedalen kr 6490,-
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste
Klasse B96 - sommerkampanje Steinkjer kr 5600,-
Klasse B96 med lastsikringskurs kr 6100,-
Klasse B96 uten lastsikringskurs kr 4500,-
Klasse BAut (Personbil automat) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 840,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 840,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 840,-
Forbikjøring kr 1550,-
Kjøretest (60 min) kr 1350,-
Førerprøve (75 min) kr 2350,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 1050,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 4200,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 3360,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 1050,-
Sikkerhetskurs bane med baneleie NAF Malmedalen kr 6490,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
Klasse BE - sommerkampanje Steinkjer kr 8000,-
Klasse BE uten lastsikringskurs kr 7000,-
Klasse BE med lastsikringskurs kr 8500,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1600,-
Førerprøve (60 min) kr 3300,-
Klasse C kr 42500,-
Klasse C+YSK kr 82400,-
Nettbasert teorikurs klasse C kr 3000,-
Utvidelse fra klasse D til klasse C kr 17700,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Førerprøve (75 min) kr 2900,-
Klasse C1 kr 26200,-
Klasse C1E (Lett lastebil med henger) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1400,-
Førerprøve (75 min) kr 3100,-
Klasse C1E (utvidelse fra C1) kr 14300,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1750,-
Førerprøve (75 min) kr 4100,-
Klasse C+CE kr 76900,-
Klasse C+CE+YSK kr 118500,-
Klasse CE (utvidelse fra C) kr 39700,-
Nettbasert teorikurs klasse CE kr 3000,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1600,-
Førerprøve (60 min) kr 3400,-
Klasse D kr 39900,-
Klasse D+YSK kr 79800,-
Utvidelse fra klasse C til klasse D kr 16800,-
Klasse D1 (Minibuss ) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Førerprøve (75 min) kr 2900,-
Klasse D1 kr 19400,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1400,-
Førerprøve (75 min) kr 3100,-
Klasse D1E (utvidelse fra D1) kr 15900,-
Klasse DE (Buss) Kursliste
Kjøretime kr 1700,-
Førerprøve (45 min) kr 3600,-
Klasse DE (utvidelse fra D) kr 12000,-
Klasse TG (Trafikalt grunnkurs) Kursliste
Mørkekjøring kr 2000,-
Trafikalt grunnkurs m/ mørkedemo (Kristiansund) kr 4000,-
Trafikalt grunnkurs u/ mørkedemo (Kristiansund) kr 2000,-
Kurs (uten elev.nr) (Kurs) Kursliste
Arbeidsvarsling modul 0 kr 1100,-
Arbeidsvarsling modul 1 kr 2200,-
Arbeidsvarsling modul 2 kr 4400,-
Arbeidsvarsling modul 3 kr 3300,-
G11 - Løfteredskap kr 4000,-
G20 - Fastmontert hydraulisk kran kr 3000,-
G8 - Lastebilkran kr 5000,-
Motorsag kr 1500,-
Personløfter kr 2200,-
Slukkeøvelser i forbindelse med varme arbeider kr 1000,-
Varme arbeider kr 1650,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
YSK Godstransport 140 timer kr 39900,-
YSK utvidelse til godstransport 35t kr 19500,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
YSK Persontransport 140 timer kr 39900,-
YSK utvidelse til persontransport 35t kr 19500,-