Priser

ADR (ADR) Kursliste
ADR Grunnkurs kr 4500,-
Kl. 1 kr 1250,-
Kl. 7 kr 1400,-
Tank kr 1900,-
Bøker kr 1000,-
Klasse B (Personbil) Kursliste
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø kr 3160,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Kjøretime (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 790,-
Forbikjøring kr 1450,-
Kjøretest (60 min) kr 1350,-
Førerprøve (75 min) kr 2200,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 945,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3950,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 945,-
Sikkerhetskurs bane med baneleie NAF Malmedalen kr 6120,-
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 850,-
Sikkerhetskurs på veg trinn 4 kr 2550,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 820,-
Lastsikringskurs (90 min) kr 1500,-
Klasse B96 med lastsikring kr 5700,-
Klasse BAut (Personbil automat) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 790,-
Forbikjøring kr 1450,-
Kjøretest (60 min) kr 1350,-
Førerprøve (75 min) kr 2200,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Førstehjelp (180 min) kr 900,-
Mørkekjøring kr 1800,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 945,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3950,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 3160,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 945,-
Sikkerhetskurs på bane m/NAF-baneleie kr 6120,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2400,-
Kjøretime (45 min) kr 850,-
Trinnvurdering trinn 2 (60 min) kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 820,-
Lastsikringskurs (135 min) kr 1500,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (135 min) kr 2550,-
Klasse BE opplæring uten lastsikring (pakkepris) kr 6550,-
Pakke kl.BE m/last oppdatert(pakkepris) kr 8000,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1500,-
Førerprøve (60 min) kr 3100,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Nettbasert teorikurs klasse C kr 3000,-
Grunnkurs (135 min) kr 1400,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3700,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 3900,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 9000,-
Sikkerhetskurs på vei redusert(4t) kr 5200,-
Teorikurs (540 min) kr 2550,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2700,-
Kjøretime (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1200,-
Grunnkurs (135 min) kr 1400,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 4800,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3700,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 3900,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2900,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 5200,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 3900,-
Kjøretime (45 min) kr 1650,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1650,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1650,-
Nettbasert teorikurs klasse CE kr 3000,-
Teorikurs (45 min) kr 2000,-
Teoriundervisning kr 600,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (450 min) kr 16500,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1500,-
Førerprøve (60 min) kr 3200,-
Sikkerhetskurs på vei redusert kr 5200,-
Grunnkurs (135 min) kr 1400,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3700,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 9000,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Klasse D1 (Minibuss ) Kursliste
Teoriundervisning kr 600,-
Kjøretime (45 min) kr 1150,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1150,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1150,-
Førerprøve (75 min) kr 2700,-
Grunnkurs (135 min) kr 1400,-
Ulykkesberedskap (45 min) kr 3700,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 4600,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1200,-
Førerprøve (75 min) kr 2900,-
Lastsikringskurs (45 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 4800,-
Klasse DE (Buss) Kursliste
Førerprøve (45 min) kr 3400,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1600,-
Lastsikringskurs (90 min) kr 1400,-
Klasse S (Snøscooter) Kursliste
Grunnkurs snøscooter kr 1500,-
Obligatorisk opplæring Snøscooter med egen scooter kr 9500,-
Klasse TG (Trafikalt grunnkurs) Kursliste
Mørkekjøring (135 min) kr 1800,-
Trafikalt grunnkurs m/ mørkedemo KRISTIANSUND kr 3600,-
Trafikalt grunnkurs u/ mørkedemo KRISTIANSUND (630 min) kr 1800,-
Kurs (uten elev.nr) (Kurs) Kursliste
Arbeidsvarsling modul 0 kr 1000,-
Arbeidsvarsling modul 1 kr 2000,-
Arbeidsvarsling modul 2 kr 4000,-
Arbeidsvarsling modul 3 kr 3000,-
G11 - Løfteredskap kr 4000,-
G20 - Fastmontert hydraulisk kran kr 3000,-
G8 - Lastebilkran kr 5000,-
Løyvekurs kr 12000,-
Maskinførerkurs kr 7900,-
Modul 1 kr 1000,-
Motorsag kr 1500,-
Personløfter kr 1900,-
Slukkeøvelser i forbindelse med varme arbeider kr 1000,-
Teleskoptruck inkl. praktisk prøve kr 3875,-
Varme arbeider kr 1650,-
Maskin (Maskin) Kursliste
Maskinførerkurs kr 5000,-
Truck (Truck) Kursliste
Truckførerkurs kr 5000,-
Truckførerkurs inkl. modul 1 kr 6000,-
Truckførerkurs med praksis kr 7000,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
YSK 140 grunnutdanning gods kr 38500,-
YSK Godstransport 140 timer kr 38500,-
YSK utvidelse til godstransport 35t kr 17000,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
YSK Persontransport 140 timer kr 38500,-
YSK utvidelse til persontransport 35t kr 17000,-