Priser

ADR (ADR) Kursliste
ADR Grunnkurs kr 4500,-
Bøker kr 1000,-
Kl. 1 kr 1250,-
Kl. 7 kr 1400,-
Tank kr 1900,-
Klasse B (Personbil) Kursliste
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø kr 2780,-
Førerprøve (75 min) kr 1950,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Forbikjøring kr 1390,-
Kjøretime (45 min) kr 695,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 695,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 920,-
Sikkerhetskurs bane med baneleie NAF Malmedalen kr 5460,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 695,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3475,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 920,-
Kjøretest (60 min) kr 1250,-
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste
Klasse B96 med lastsikring kr 5000,-
Sikkerhetskurs på veg trinn 4 kr 2250,-
Lastsikringskurs (90 min) kr 1300,-
Kjøretime (45 min) kr 750,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 750,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 750,-
Klasse BAut (Personbil (automat)) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 1950,-
Førstehjelp (180 min) kr 900,-
Mørkekjøring kr 1450,-
Sikkerhetskurs på bane m/NAF-baneleie kr 5460,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Forbikjøring kr 1390,-
Kjøretime (45 min) kr 695,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 695,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 920,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 695,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3475,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 2780,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 920,-
Kjøretest (60 min) kr 1250,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
BE opplæring med lasts. kr 6900,-
BE opplæring uten lasts. kr 5650,-
Lastsikringskurs (90 min) kr 1300,-
Kjøretime (45 min) kr 750,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 750,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 750,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (135 min) kr 2250,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Førerprøve (60 min) kr 2800,-
Grunnkurs (135 min) kr 1300,-
Teorikurs (45 min) kr 2550,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3500,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 3700,-
Sikkerhetskurs på vei redusert(4t) kr 5200,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 7800,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2500,-
Grunnkurs (45 min) kr 1300,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 3700,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3500,-
Kjøretime (45 min) kr 1100,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1100,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1100,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 4400,-
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2700,-
Kjøretime (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1200,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 4800,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 3500,-
Teorikurs (45 min) kr 2000,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Teoriundervisning kr 600,-
Kjøretime (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1400,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 14000,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Førerprøve (60 min) kr 3000,-
Grunnkurs (45 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs på vei redusert kr 5200,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3500,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 7800,-
Klasse D1 (Minibuss) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2500,-
Grunnkurs (215 min) kr 1300,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Teoriundervisning kr 600,-
Ulykkesberedskap (45 min) kr 3500,-
Kjøretime (45 min) kr 1000,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1000,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1000,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 4400,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2700,-
Lastsikringskurs (45 min) kr 1200,-
Kjøretime (45 min) kr 1100,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1100,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1100,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 4900,-
Klasse TG (Trafikalt grunnkurs) Kursliste
Mørkekjøring (135 min) kr 1450,-
TGK på web (450 min) kr 1500,-
Trafikalt grunnkurs u/ mørkedemo KRISTIANSUND (630 min) kr 2600,-
Kran (Kran) Kursliste
G11 Løfteredskap og G8 Lastebilkran kr 9000,-
Kurs (uten elev.nr) (Kurs) Kursliste
Arbeidsvarsling modul 0 kr 1000,-
Arbeidsvarsling modul 1 kr 2000,-
Arbeidsvarsling modul 2 kr 4000,-
Arbeidsvarsling modul 3 kr 3000,-
G11 - Løfteredskap kr 4000,-
G20 - Fastmontert hydraulisk kran kr 3000,-
G4 - Bro- og traverskran kr 3200,-
G8 - Lastebilkran kr 5000,-
Løyvekurs kr 12000,-
Maskinførerkurs kr 5000,-
Modul 1 kr 1000,-
Motorsag kr 1500,-
Personløfter kr 1900,-
Praktisk prøve sertifisert opplæring kr 1800,-
Slukkeøvelser kr 750,-
Teleskoptruck inkl. praktisk prøve kr 3875,-
Varme arbeider kr 1650,-
Maskin (Maskin) Kursliste
Maskinførerkurs kr 5000,-
Truck (Truck) Kursliste
Truckførerkurs kr 5000,-
Truckførerkurs inkl. modul 1 kr 6000,-
Truckførerkurs med praksis kr 7000,-
YSK Etterutdanning godstransport (YSK Gods Etterut.) Kursliste
Etterutdanning kr 8750,-
Etterutdanning (helg) kr 10500,-
Etterutdanning utvidelse gods 7t kr 2000,-
Leie bil til modul 5 (optimalkjøring) kr 2500,-
YSK Etterutdanning persontransport (YSK Person Etterut.) Kursliste
Etterutdanning kr 8750,-
Etterutdanning utvidelse Person 7t kr 2000,-
Leie bil til modul 5 (optimalkjøring) kr 2500,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
m/ egen bil kr 8000,-
YSK Godstransport 140 timer kr 37000,-
YSK utvidelse til godstransport 35t kr 15000,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
YSK Persontransport 140 timer kr 37000,-
YSK utvidelse til persontransport 35t kr 15000,-