Priser

ADR (ADR) Kursliste Pris
ADR Grunnkurs kr 4500,-
Grunnkurs + Tank (45 min) kr 6000,-
Tank (45 min) kr 1900,-
Bøker kr 1000,-
Kl. 1 kr 1250,-
Grunnkurs (45 min) kr 4500,-
Klasse 7 (45 min) kr 1400,-
Kl. 7 kr 1400,-
Klasse 1 (45 min) kr 1250,-
Klasse AM146 (Moped) Kursliste Pris
Moped opplæring for City Trafikksk. kr 4000,-
Trinn 2 (45 min) kr 1800,-
Klasse B (Personbil) Kursliste Pris
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3475,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 695,-
Førerprøve (75 min) kr 1950,-
Gebyr kr 1180,-
Bilde kr 80,-
Sikkerhetskurs bane med baneleie NAF Malmedalen kr 5460,-
Kjøretime (45 min) kr 695,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 695,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 920,-
Utstedelse av førerkort kr 320,-
Kjøretest (60 min) kr 1250,-
Forbikjøring kr 1390,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 920,-
Teoretisk eksamen kr 680,-
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste Pris
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 750,-
Klasse B96 med lastsikring kr 5000,-
Leie av kjøretøy (75 min) kr 2000,-
Kjøretime (45 min) kr 750,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 750,-
Lastsikringskurs (90 min) kr 1300,-
Bilde kr 80,-
Klasse BAut (Personbil (automat)) Kursliste Pris
Mørkekjøring kr 1450,-
Bane Lånke kr 6200,-
Sikkerhetskurs på bane m/NAF-baneleie kr 5460,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 920,-
Utstedelse av førerkort kr 310,-
Teoretisk eksamen kr 680,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 2780,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 695,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 695,-
Kjøretime (45 min) kr 695,-
Gebyr kr 1180,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3475,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 920,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 2780,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3475,-
Førstehjelp kr 900,-
Bilde kr 80,-
Førerprøve (75 min) kr 1950,-
Kjøretest (60 min) kr 1250,-
Forbikjøring kr 1390,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste Pris
BE opplæring uten lasts. kr 5650,-
BE opplæring med lasts. kr 6900,-
Utstedelse av førerkort kr 310,-
Gebyr kr 1000,-
Kjøretime (45 min) kr 750,-
Lastsikringskurs (90 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (135 min) kr 2250,-
Bilde kr 80,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 750,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 750,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste Pris
Grunnkurs (135 min) kr 1300,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 7800,-
Teoriundervisning (45 min) kr 600,-
Sikkerhetskurs på vei redusert(4t) kr 5200,-
F Sikkerhetskontroll kl.C kr 1200,-
Lærebok kr 800,-
Lærebok m/arbeidsbok kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3500,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 3700,-
Teorikurs (45 min) kr 2550,-
Etterutdanning kr 8000,-
Oppgavebok kr 300,-
Gebyr kr 1140,-
Førerprøve (60 min) kr 2800,-
F Teorikurs kr 2000,-
Utstedelse av førerkort kr 310,-
Lastebil klasse C kr 37700,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Førerkortbilde kr 80,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste Pris
Lærebok kr 700,-
Førerprøve (75 min) kr 2500,-
Bilde kr 80,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 4400,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3500,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1100,-
Kjøretime (45 min) kr 1100,-
Grunnkurs (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1100,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 3700,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 3700,-
Teoretisk eksamen kr 680,-
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste Pris
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1200,-
Kjøretime (45 min) kr 1200,-
Førerprøve (75 min) kr 2700,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1200,-
Bilde kr 80,-
Gebyr kr 1140,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 4800,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste Pris
Førerprøve (75 min) kr 3500,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 14000,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Teoriundervisning kr 600,-
Kjøretime (45 min) kr 1400,-
Teorikurs (45 min) kr 2000,-
Lærebok kr 350,-
Oppgavebok kr 200,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1400,-
Teori modul 1-6 (45 min) kr 500,-
Klasse D (Buss) Kursliste Pris
Bilde kr 80,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 3500,-
Teoretisk eksamen kr 680,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 7800,-
Sikkerhetskurs på vei redusert kr 5200,-
Gebyr kr 1140,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Førerprøve (60 min) kr 3000,-
Oppgavebok kr 300,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Utstedelse av førerkort kr 310,-
Leie av kjøretøy kr 0,-
Grunnkurs (45 min) kr 1300,-
Klasse D1 (Minibuss) Kursliste Pris
Lærebok kr 400,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 4400,-
Ulykkesberedskap (45 min) kr 3500,-
Grunnkurs (215 min) kr 1300,-
Teoriundervisning kr 600,-
Førerprøve (75 min) kr 2500,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1000,-
Kjøretime (45 min) kr 1000,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1000,-
Bilde kr 80,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste Pris
F Opplæring Forsvaret kr 2950,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 4900,-
Bilde kr 80,-
Kjøretime (45 min) kr 1100,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1100,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1100,-
Førerprøve (75 min) kr 2700,-
Lastsikringskurs (45 min) kr 1200,-
Gebyr kr 1140,-
YSK Etterutdanning godstransport (YSK Gods Etterut.) Kursliste Pris
Etterutdanning (helg) kr 10500,-
Leie bil til modul 5 (optimalkjøring) kr 2500,-
Etterutdanning kr 8750,-
Etterutdanning utvidelse gods 7t kr 2000,-
YSK Etterutdanning persontransport (YSK Person Etterut.) Kursliste Pris
Etterutdanning kr 8750,-
Etterutdanning utvidelse Person 7t kr 2000,-
Etterutdanning utvidelse Person 7t. kr 2500,-
Kran (Kran) Kursliste Pris
G11 Løfteredskap og G8 Lastebilkran kr 9000,-
Maskin (Maskin) Kursliste Pris
F Maskinførerkurs kr 8000,-
Klasse TG (Trafikalt grunnkurs) Kursliste Pris
TGK på web (450 min) kr 1500,-
Mørkekjøring (135 min) kr 1450,-
Trafikalt grunnkurs u/ mørkedemo KRISTIANSUND (630 min) kr 2600,-
Truck (Truck) Kursliste Pris
Truckførerkurs inkl. modul 1 kr 6000,-
Truckførerkurs med praksis kr 7000,-
Truckførerkurs kr 5000,-
Kurs (uten elev.nr) (Kurs) Kursliste Pris
Personløfter kr 1900,-
Arbeidsvarsling kurs 2 kr 4000,-
Modul 1 kr 1000,-
Maskinførerkurs kr 5000,-
Utstedelse av kompetansebevis kr 450,-
modul 1.1 + kran kr 10000,-
Teleskoptruck inkl.oppkjøring kr 3875,-
modul 1.1 + truck kr 6000,-
Slukkeøvelser kr 750,-
Truck og krankurs kr 35000,-
Praksis kr 6000,-
Lastebilkran praksis + oppkjøring kr 6000,-
Løyvekurs kr 12000,-
Oppkjøring sertifisert opplæring kr 1800,-
Leie ut maskin til oppkjøring kr 1000,-
Oppkjøring T3 kr 1500,-
Praksis truck inkluderer oppkjøring kr 1000,-
Varme arbeider kr 1650,-
Arbeidsvarsling modul 3 kr 3000,-
Oppkjøring sertyfisert opplæring for hjullaster og gravemaskin kr 3300,-
G20 kr 3000,-
Arbeidsvarsling kurs 1 - Arbeid på veg kr 2000,-
Arbeidsvarsling modul 0 kr 1000,-
Kranførerkurs kr 10000,-
G8 kr 9000,-
Motorsag kr 1500,-
G11 kr 4000,-
modul 1.1 + maskin kr 6000,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste Pris
Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler kr 37000,-
Sjåførkort kr 350,-
YSK Teori Statens Vegvesen kr 660,-
140 t. Grunnutd. for persontransport kr 37000,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste Pris
Yrkeskompetanse utvidelse til persontransport 35T kr 15000,-
Yrkessjåførkurs kr 37000,-
Yrkessjåfør (Yrkessjåfør) Kursliste Pris
Etterutdanning EU-direktiv kr 27000,-
Gebyr teori YSK kr 660,-
Kursavgift Etterutd. gods i Stjørdal kr 9500,-
Yrkessjåfør Person og godstransport bok kr 1000,-
7 timer gods kr 1500,-
Grunnutdanning kr 32000,-
Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler kr 32000,-
Yrkessjåførkurs kr 8500,-
m/ egen bil kr 8000,-