Priser

ADR (ADR) Kursliste
ADR Grunnkurs kr 4500,-
Kl. 1 kr 1250,-
Kl. 7 kr 1400,-
Tank kr 1900,-
Bøker kr 1000,-
Annet (Kurs) Kursliste
Klasse C kr 40900,-
Klasse C + CE kr 74900,-
Klasse C+CE+YSK kr 117500,-
Klasse CE (utvidelse fra C) kr 38500,-
Klasse C + YSK kr 79400,-
Klasse D kr 39900,-
Klasse D + YSK kr 75400,-
Klasse B (Personbil) Kursliste
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Kjøretime (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 790,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø kr 3160,-
Forbikjøring kr 1550,-
Kjøretest (60 min) kr 1350,-
Førerprøve (75 min) kr 2200,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 945,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3950,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 945,-
Juletilbud 2023- pakke 5 vanlig kjøretimer kr 3500,-
Sikkerhetskurs bane med baneleie NAF Malmedalen kr 6120,-
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 900,-
Trinnvurdering trinn 2 (60 min) kr 900,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 900,-
Sikkerhetskurs på veg trinn 4 kr 2700,-
Lastsikringskurs (90 min) kr 1600,-
Juletilbud 2023- pakke kl.B96 29.11-22.12.23 kr 5100,-
Klasse B96 med lastsikring kr 6100,-
Klasse BAut (Personbil automat) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 790,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 790,-
Forbikjøring kr 1550,-
Kjøretest (60 min) kr 1350,-
Førerprøve (75 min) kr 2200,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Førstehjelp (180 min) kr 900,-
Mørkekjøring kr 2000,-
4.1.1 Bilkjøringens risiko (90 min) kr 945,-
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min) kr 3950,-
4.1.4 Refleksjon og oppsummering (90 min) kr 945,-
4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min) kr 3160,-
Juletilbud 2023- pakke 5 vanlig kjøretimer kr 3500,-
Sikkerhetskurs på bane m/NAF-baneleie kr 6120,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 900,-
Trinnvurdering trinn 2 (60 min) kr 900,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 900,-
Førerprøve (75 min) kr 2500,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (135 min) kr 2700,-
Lastsikringskurs (135 min) kr 1600,-
Juletilbud 2023- pakke kl.BE 29.11-22.12.23 kr 7500,-
Klasse BE med lastsikring (pakkepris) kr 8500,-
Klasse BE uten lastsikring (pakkepris) kr 7000,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1600,-
Førerprøve (60 min) kr 3300,-
Teoriundervisning (45 min) kr 700,-
Klasse C kr 40900,-
Klasse C + YSK kr 79400,-
Nettbasert teorikurs klasse C kr 3000,-
Grunnkurs (135 min) kr 1600,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 4200,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 9600,-
Sikkerhetskurs på vei redusert(4t) kr 5600,-
Teorikurs (540 min) kr 2550,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 2900,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Grunnkurs (135 min) kr 1600,-
Lastsikringskurs (405 min) kr 4200,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 5200,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Klasse C1E (Lett lastebil med henger) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 3100,-
Kjøretime (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1400,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 5600,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Førerprøve (75 min) kr 4100,-
Kjøretime (45 min) kr 1750,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1750,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1750,-
Førerkortopplæring klasse CE kr 38500,-
Klasse C + CE kr 74900,-
Klasse C+CE+YSK kr 117500,-
Klasse CE (utvidelse fra C) kr 38500,-
Nettbasert teorikurs klasse CE kr 3000,-
Teorikurs (450 min) kr 2000,-
Teoriundervisning kr 700,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (450 min) kr 17500,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1600,-
Førerprøve (60 min) kr 3400,-
Klasse D kr 39900,-
Klasse D + YSK kr 75400,-
Sikkerhetskurs på vei redusert kr 5600,-
Grunnkurs (135 min) kr 1600,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (270 min) kr 9600,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 550,-
Klasse D1 (Minibuss ) Kursliste
Teoriundervisning kr 700,-
Kjøretime (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1300,-
Førerprøve (75 min) kr 2900,-
Grunnkurs (135 min) kr 1600,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (180 min) kr 5200,-
Ulykkesberedskap (405 min) kr 4000,-
Teoritentamen prøver + kurs kr 500,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Kjøretime (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1400,-
Førerprøve (75 min) kr 3100,-
Sikkerhetskurs veg trinn 4 (45 min) kr 5600,-
Klasse DE (Buss) Kursliste
Førerprøve (45 min) kr 3600,-
Trinnvurdering trinn 2 (45 min) kr 1700,-
Trinnvurdering trinn 3 (45 min) kr 1700,-
Klasse S (Snøscooter) Kursliste
Grunnkurs snøscooter kr 1600,-
Obligatorisk opplæring Snøscooter med egen scooter kr 9500,-
Klasse TG (Trafikalt grunnkurs) Kursliste
Mørkekjøring (135 min) kr 2000,-
Trafikalt grunnkurs m/ mørkedemo KRISTIANSUND kr 4000,-
Trafikalt grunnkurs u/ mørkedemo KRISTIANSUND (630 min) kr 2000,-
Kurs (uten elev.nr) (Kurs) Kursliste
Arbeidsvarsling modul 0 kr 1100,-
Arbeidsvarsling modul 1 kr 2200,-
Arbeidsvarsling modul 2 kr 4400,-
Arbeidsvarsling modul 3 kr 3300,-
G11 - Løfteredskap kr 4000,-
G20 - Fastmontert hydraulisk kran kr 3000,-
G8 - Lastebilkran kr 5000,-
Løyvekurs kr 12000,-
Maskinførerkurs kr 7900,-
Modul 1 kr 1000,-
Motorsag kr 1500,-
Personløfter kr 1900,-
Slukkeøvelser i forbindelse med varme arbeider kr 1000,-
Teleskoptruck inkl. praktisk prøve kr 3875,-
Varme arbeider kr 1650,-
Maskin (Maskin) Kursliste
Maskinførerkurs kr 5000,-
Truck (Truck) Kursliste
Truckførerkurs kr 5000,-
Truckførerkurs inkl. modul 1 kr 6000,-
Truckførerkurs med praksis kr 7000,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
YSK Godstransport 140 timer kr 39900,-
YSK utvidelse til godstransport 35t kr 19500,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
YSK Persontransport 140 timer kr 39900,-
YSK utvidelse til persontransport 35t kr 19500,-